הפסקת הריון פרטית

הפלה היא נושא רגיש, עם משמעויות והשלכות במישור הרפואי והגופני, כמו גם בהיבט הנפשי. הריון שאובחן כהריון שאינו תקין ושאינו מתפתח – הוא הוריה רפואית לביצוע הפלה. במקרים אחרים, הפסקת הריון תבוצע במסגרת רפואית מתאימה (בי"ח או מרפאה כירורגית מוכרת), ע"י רופא מומחה, ולאחר שניתן אישור ועדה, עפ"י הסעיפים המוגדרים בחוק:  חוק העונשין 1977, תקנות העונשין/הפסקת הריון 1978, חוק זכויות החולה 1996, חוזר חטיבת רפואה במשרד הבריאות 16/2022.

הפסקת הריון פרטית היא הפסקת הריון, הנעשית במגבלות החוק, עפ"י בקשת האישה ורצונה החופשי ובמסגרת פרטית ולא במסגרת ציבורית. בחירה זו מאפשרת לאישה לבחור ברופא נשים פרטי שיבצע את הפעולה, בזמן המתאים לה ובזמינות המתאימה לה.

הפסקת הריון באישור ועדה

אישה המבקשת הפסקת הריון (במסגרת פרטית או ציבורית) צריכה לפנות תחילה לוועדה להפסקת הריון. הרכב הוועדה מוכתב ע"י משרד הבריאות ומאושר על ידו. בפניה למרפאה או ביה"ח יקבי מועד לפעולה וינתנו פרטים על המידע והמסמכים שיש להביא. הקריטריונים המפורטים בחוק, לקבלת אישור הועדה, הם:  גיל האשה: מתחת גיל 18 או מעל גיל 40, הריון כתוצאה ממעשה אסור, או שלא במסגרת נישואין, הריון המסכן את בריאות האשה או אם קיים סיכון לעובר בהמשך ההריון.

במוסדות פרטיים, על פי רוב, לאחר הוועדה, תבקשו לבצע את ההליך. חשוב לציין כי אישור ועדה פרטית תקף ומקובל רק על המוסד הרפואי בו מבוצעת ההפלה. לכן לא ניתן להגיע לוועדה במוסד פרטי ולבצע את הניתוח בבית חולים ציבורי.

עד איזה חודש אפשר לעשות הפלה?

בישראל, במוסדות פרטיים מותרת הפסקת הריון (הפלה) עד שבוע 12, ונדרשת לעתים החלטה מהירה – כדי לאפשר ביצוע הפעולה במגבלות הזמן.  אותן מגבלות החוק ("חוק ההפלות"/במסגרת חוק העונשין) חלות על ביצוע הפלות בבתי חולים ציבוריים או מוסדות פרטיים, כולל מגבלת הזמן והחובה בקבלת אישור "ועדה להפסקת הריון" טרם הפעולה.

האם את יכולה לבחור בין מוסדות פרטיים וציבוריים?

כן, לנשים יש זכות לבקש ביצוע הפסקת הריון בכל מוסד רפואי בישראל שקיבל אישור מהמדינה לכך. יש כמה דגשים חשובים שיעזרו לכם לבחור מוסד רפואי ציבורי או פרטי שבו תעברו את ההליך.

ועדות ציבוריות מתקיימות בנפרד מהליך ביצוע ההפלה, כך שאם תחליטי לעבור הליך זה במערכת הציבורית – לא בטוח שתמצאי מועד זמין קרוב לדיון בועדה, ואח"כ – מועד זמין קרוב לביצוע הפעולה. במוסד פרטי מוכר – ניתן לתאם מועד לדיון בפני הועדה ולהפסקת ההריון באותו היום

מימון הפסקת הריון (הפלה)

כל מוסד רפואי גובה תשלום עבור הדיון בוועדה ועבור הפעולה הרפואית. הפלה לפי מחיריו. במוסדות ציבוריים – האשה נדרשת לשלם עבור הוועדה והפעולה, למעט במקרים בהם הייתה הוריה רפואית לביצוע הפעולה (סעיף 4)  – ואז המימון הוא דרך קופת החולים.

סודיות

סודיות מובטחת במוסדות פרטיים ומוסדות ציבוריים כאחד. כל המידע והמסמכים הנוגעים לאישה –טופס הפנייה לוועדה ואישור הוועדה, והמסמכים הנוגעים לביצוע הפעולה – הינם סודיים וחסויים. בבתי חולים ציבוריים – קטינות יכולות לפנות לוועדה להפסקת הריון ולעבור הפסקת הריון – ללא צורך באישור ההורים לכך.

לסיכום

הפלה פרטית בישראל היא חוקית ונגישה, כל עוד מתקיימים הקריטריונים המוגדרים בחוק, וההליך כולו נעשה במוסד רפואי מוכר ומאושר.  לאשה יש זכות לבחור אם לעבור את ההליך במוסד ציבורי או במוסד  פרטי, אך חשוב לקחת בחשבון את ההבדלים בזמינות הפנייה לוועדה והזמינות אח"כ לביצוע הפעולה, והאפשרות לבחור ברופא שיבצע את הפעולה.  חיסיון המידע והמסמכים – מובטח במוסדות פרטיים וציבוריים כאחד, וקטינות יכולות לעבור את ההליך (ועדה ופעולה) בבתי"ח ציבוריים גם ללא הסכמת הורים. חשוב שיהיה מידע זמין לנשים המבקשות הפסקת הריון, לגבי האפשרות לפנייה לבתי"ח ציבוריים או פרטיים, העלויות הכרוכות והאפשרות לשלוט בזמינות ובבחירת המבצע.

דילוג לתוכן